G-QSEF2D1NK2

Distribució

Distribució

L’àrea de distribució inclou la Península Ibèrica, el Magreb (el Marroc, Algèria i Tunísia) i la franja costanera de Líbia i Egipte. A Espanya la distribució és fragmentada, trobant-se el nucli principal a les regions de l’interior. Es composa per poblacions disperses en zones en general de poca extensió, que s’han agrupat en cinc grans regions naturals: Sistema Ibèric, Vall de l’Ebre, Altiplà Nord (Zamora i Centre Nord) , Altiplà Sud i el sud-est peninsular. 

Al Marroc, l’espècie ocupa tres regions: l’altiplà de Rekkam; l’Alt Molouya, entre Midelt i Missour; i els altiplans de Aïn-Béni-Mathar, frontereres amb Algèria. A Tunísia sembla que la seva distribució ha quedat relegada a petites zones d’espartar de la regió de Feriana. No existeix informació recent sobre les poblacions d’Algèria, Líbia i Egipte.

Scroll to Top