G-QSEF2D1NK2

Resum

Resum

És la continuació del projecte Life Ricotí. Aprofitant l’experiència adquirida en la gestió i maneig de l’hàbitat es planteja ara un objectiu més ambiciós: millorar la connectivitat de les poblacions d’alosa becuda a partir de la gestió i restauració d’hàbitat i la translocació d’individus, ampliant l’àrea d’actuació a les comunitats autònomes de Castella-la Manxa, Castella Lleó i Catalunya.

Dades generals del projecte

Títol del projecte
Millora de la connectivitat estructural i assistida en la metapoblació ibèrica d’Alosa becuda (Chersophilus duponti)

Acrònim/referencia LIFE
LIFE Connect Ricotí. LIFE20 NAT/ES/000133

Durada
Data d’inici: 15 setembre 2021
Data de finalització: 31 desembre 2026

Pressupost
Pressupost total del projecte – 5.485.479 Euros
Contribució de la Unió Europea – 3.995.041 Euros

Scroll to Top