G-QSEF2D1NK2

Objectius

Objectius

L’objectiu general de LIFE CONNECT RICOTI és millorar l’estat de conservació de la metapoblació ibèrica d’alosa becuda (Chersophilus duponti), augmentant la seva connectivitat estructural i funcional, i actuant sobre diverses subpoblacions clau.

Els objectius específics són:

  1. Millorar la connectivitat estructural a través de l’increment d’hàbitat d’alta qualitat, mitjançant mesures directes de restauració d’hàbitat, manteniment i foment del pasturatge extensiu en àrees crítiques per a la connexió a Catalunya, Castella-la Manxa i Castella i Lleó.
  2. Avaluar la translocació d’animals silvestres com a factor clau per al reforç/rescat (connectivitat assistida) d’àrees on l’espècie ja està extingida, gairebé extingida, amb tendències poblacionals extremadament negatives, i/o que són crítiques per a la connectivitat a Castella-la Manxa. S’aportaran individus procedents de subpoblacions font en bon estat de conservació a Castella-la Manxa.
  3. Reduir les pèrdues genètiques ja trobades en subpoblacions perifèriques marginals d’alosa becuda a Castella-la Manxa.
  4. Posar en marxa les mesures de conservació de l’alosa becuda (gestió de l’hàbitat i translocacions), que es recullen en les Directrius Científiques de l’Estratègia Nacional de Conservació de l’espècie a Espanya.
  5. Elaborar i obtenir l’aprovació legal del Pla Regional de Conservació de l’espècie a Castella-la Manxa i el Pla de Recuperació de l’espècie a Catalunya
  6. Millorar la conscienciació i valorització social de l’espècie en els actors locals, que actualment no valoren l’espècie.
  7. Aportar valor demostratiu de l’efecte de la gestió del pasturatge extensiu per a la conservació de l’hàbitat en àrees naturals estepàries.
Scroll to Top